Avisos
Més avisos
Tauler d'anuncis
Destacats
Notícies
  • Festa Caldera 2024
    13/02/2024
    Festa de la Caldera 2024
  • MONTMANEU ARXIU MUNICIPAL 13/02/2024

    Aquest mes de febrer, s’ha dut a terme la digitalització d’una part de l’arxiu municipal de Montmaneu. Un total de 10.776 fulls, que es corresponen a llibres d’actes del Ple, padrons municipal d’habitants i amillaraments custodiats a l’Arxiu Municipal de Montmaneu.

Més notícies