Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi    

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Montmaneu és l'Oficina de Gestió Tributària de .

IGUALADA
c/ Sant Carles, 43-45, 08700
Tel. 934 729 140
A/e: orgt.igualada@diba.cat

Darrera actualització: 19.04.2018 | 14:04
Darrera actualització: 19.04.2018 | 14:04