Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

Darrera actualització: 22.03.2022 | 10:39
Darrera actualització: 22.03.2022 | 10:39