Modificació del POUM

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 de juliol de 2020, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació amb les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable delimitat promoguda per l’Ajuntament de Montmaneu.

Darrera actualització: 30.07.2020 | 13:00