Cita prèvia Organisme de Gestió Tributària

A partir del proper dia 1 de març, l'Organisme de Gestió Tributària posa en marxa el nou servei de cita prèvia a tota la seva xarxa d'oficines.

S'estableix de forma obligatòria, per a la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen els contribuents dels municipis i altres ens públics que han delegat les funcions de gestió i/o recaptació dels seus ingressos públics a la Diputació de Barcelona.

L'accés directe és:

https://orgtn.diba.cat/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit=True

 

Darrera actualització: 28.02.2019 | 17:33